Malování pro děti

Malování pro děti
 • Výrobce: Kurzy malování a kreslení
Akční nabídka
Kód produktu: AD15
Vaše cena: 4 750,00 Kč
Dostupnost: Skladem
Počet kusů skladem: 500

 

 

Pokud máte doma šikovného malého malíře a chtěli byste mu dát prostor k rozvoji jeho záliby či talentu, je to u nás možné!

Náš ateliér nabízí dopolední i odpolední kurzy pro nejmenší ve formě výtvarné školičky. Výuka v kurzech je individuálně přizpůsobována věku, zálibám a pokročilosti každého žáčka. Hravou formou projdeme všechny základní výtvarné techniky, přitom se ale nesnažíme žáka násilně formovat, spíše mu poukazujeme cesty, po kterých je možno se vydat... Ze zkušenosti víme, že výuka těch nejmenších dětí vyžaduje od lektorů spíše empatické zapojení se do hry než cokoli jiného, pečlivě dbáme na osobní přístup ke každému žáčkovi a jeho výtvarným cílům.

Samozřejmostí je pro nás možnost přítomnosti rodičů během kurzů. (Minimálně to však preferujeme na prvních hodinách, kdy si u nás nový žák zvyká a okukuje prostředí, vítáme jakoukoli průběžnou konzultaci během studia, ať už ze strany rodičů či samotného žáčka.)

 

Veškeré pomůcky jsou k dizpozici v ateliéru.

 

 • Semestrální Kurz kresby a malby (19lekcí, 90min) je určen pro děti od 3 let, věk dětí nemá horní hranici, spodní hranice se určuje podle osobní konzultace mezi lektorem, Vámi a Vašim dítětem. Kurz je určen pro začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé studenty, náplň kurzu je možno po dohodě s lektorem individuálně upravovat.

 

 • Náplň kurzu je zaměřena na základy kresby a malby, navazující na tradiční pojetí výuky studiem podle skutečnosti a volné tvorby, která vychází z vlastní představivosti. Během kurzu jsou studenti seznámeni se základními výtvarnými technikami a tématy. Děti se učí poznávat základy stavby obrazu, kompozici, barevnou skladbu, s cílem dosažení výtvarného výrazu. Současně se seznamuje s uměleckou vědou, snažíme se nahlédnout do vývoje výtvarného umění a nabádáme ke snaze navázat na aktuální výtvarné tendence.

 

 • Jako atelier dbáme na pečlivý výběr našich lektorů, klademe důraz na vlastní uměleckou činnost lektorů, osobní zkušenost se nedá vyčíst, zároveň přijímáme lektory empatické, inteligentní a s pozitivním přístupem nejen k malování a kreslení. Vztah učitel a žák je základ, na kterém stavíme. Věříme, že příjemná tvůrčí atmosféra v atelieru je důležitým prvkem, který přispívá k probouzení Vaší kreativity. Charakter složení předmětů a zaměření se řídí podle individuálního uměleckého programu vedoucího lektora, naši lektoři jsou výrazné osobnosti a čas strávený po jejich boku může být pro Vás velmi inspirativní.

 

 • Studium v prvních semestrech je rozloženo do několika bloků:

kresba zátiší (úvod do kresebných výtvarných technik, zkusíme tužka, úhel, rudka, tuš)
studie architektonického prostoru (kresba interieru a exterieru, perspektiva. proporce)
figurální kresba (portrét, figura)
malba (teorie barev, skladba obrazu, techniky akvarel, pastel, akryl, olej)
kresba v plenéru
kombinované techniky (individuální vlastní tvorba)
 

 

 • pomůcky - základní pomůcky na kresbu (tužky, úhel, rudky, pastel, papíry, čtvrtky...) a malbu jsou k dispozici v ateliéru. Pomůcky na malbu (akrylové nebo olejové barvy, štětce, média, paleta) si účastníci pořizují vlastní dle konzultace s lektorem.

 

Práce našich studentů si můžete prohlédnout zde.

 

 • Náš ateliér nabízí odpolední kurzy pro nejmenší ve formě výtvarné školičky. Výuka v kurzech je individuálně přizpůsobována věku, zálibám a pokročilosti každého žáčka. Hravou formou projdeme základní výtvarné techniky, nesnažíme se žáka násilně formovat, spíše ukazujeme cesty, po kterých je možno se vydat... Ze zkušenosti víme, že výuka těch nejmenších dětí vyžaduje od lektorů spíše empatické zapojení se do hry než cokoli jiného, pečlivě dbáme na osobní přístup ke každému žáčkovi a jeho výtvarným cílům.

 

 • Výukový program vychází z principu klasického akademického pojetí výuky výtvarna, kresby a malby. Dbáme na to, aby děti, kteří k nám do ateliéru chodí, se seznamovaly s klasickými tématy jako kresba zátiší (perspektiva, proporce, kompozice, stínování, šrafování), kresba architektonického prostoru (vnímání a vyjádření prostoru), kresba portrétu, figurální kresba. Postupně se zabývá malbou (teorie barev, míchání barev, nanášení barev a jejich vzájemné působení, symbolika), prohlubujeme schopnost vnímání barev v rámci obrazu jako celku, učíme děti vytvářet si vlastní výtvarná zadání (např. při vytváření sérií obrazů na vlastní téma).
   

 

 • Samozřejmostí je pro nás možnost přítomnosti rodičů během kurzů. (Minimálně to preferujeme na prvních hodinách, kdy si u nás nový žák zvyká a okukuje prostředí, vítáme jakoukoli průběžnou konzultaci během studia, ať už ze strany rodičů či samotného žáka.)

 

 • Učíme děti vlastní tvůrčí samostatnosti, pomáháme jim získat dostatečné odborné znalosti, aby se malování a kresbě mohly plynule začít věnovat na profesionální úrovni. Připravujeme děti na přijímací zkoušky uměleckých škol (75% přijatých uchazečů).
   

 

 

Fotogalerie: Kurz malování pro nejmenší

/album/fotogalerie-kurz-malovani-pro-nejmensi/kurz-malovani-pro-deti-krouzek-14-jpg/ /album/fotogalerie-kurz-malovani-pro-nejmensi/kurz-malovani-pro-deti-krouzek-9-jpg/ /album/fotogalerie-kurz-malovani-pro-nejmensi/kurz-malovani-pro-deti-krouzek-1-jpg/ /album/fotogalerie-kurz-malovani-pro-nejmensi/kurz-malovani-pro-deti-krouzek-11-jpg/ /album/fotogalerie-kurz-malovani-pro-nejmensi/kurz-malovani-pro-deti-krouzek-2-jpg/ /album/fotogalerie-kurz-malovani-pro-nejmensi/kurz-malovani-pro-deti-krouzek-3-jpg/ /album/fotogalerie-kurz-malovani-pro-nejmensi/kurz-malovani-pro-deti-krouzek-4-jpg/ /album/fotogalerie-kurz-malovani-pro-nejmensi/kurz-malovani-pro-deti-krouzek-5-jpg/

Nejprodávanější zboží

2 500,00 Kč
1 500,00 Kč
1 500,00 Kč
1 500,00 Kč
1 500,00 Kč
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Nezapomeňte se podívat také na stránky našeho výtvarného ateliéru

www.malovanikresleni.cz.

Zde najdete podrobnosti o výuce u nás, o našich lektorech, aktuality o dění v našich ateliérech, informace o výstavách a jejich vernisážích...